Skip links

Baza Materială

Baza Materială

Ca bază materială, Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca dispune de:

 • 4 Laboratoare de Informatică conectate la Internet (un laborator în clădirea I, iar celelalte în clădirea II)
 • 3 Laboratoare modernizate de fizică, chimie, biologie.
 • 3 Cabinete de specialitate:  geografie, istorie, literatură.
 • Sală de proiecţii
 • Cabinetul Comenius
 • Sală Multimedia dotată cu  aparatură audio-video de ultimă generaţie (tablă Smart, videoproiector, calculator conectat la Internet).
 • Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică şi Centru de Consiliere a Carierei.
 • Cabinet Medical 
 • Cabinet Logopedic.
 • Două Săli – Bibliotecă, modernizate. având calculatoare conectate la Internet.
 • Două Săli de Sport 
 • Două Terenuri de Sport în aer liber, din care unul având gazon artificial şi instalaţie nocturnă 
 • Sală de Fitness.