Skip links

Despre Asociaţia Părinţilor

Despre Asociaţia Părinţilor

Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” s-a înfiinţat la iniţiativa unui grup de părinţi, în urmă cu 10 ani. Activităţile din cadrul Asociaţiei sunt desfăşurate de către membrii acesteia, în regim de voluntariat.

 

MISIUNEA

 

Dorinţa comună a părinţilor care formează această asociaţie este de a contribui la îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului instructiv-educativ, precum şi îmbunătăţirea permanentă a relaţiei de colaborare între părinţi şi şcoală, pentru a contribui la reuşita şcolară a elevilor.

 

SCOPURI

 

Principalele scopuri ale Asociaţiei le constituie:

  • sprijinirea procesului de învăţământ;
  • promovarea şi stimularea elevilor pentru obţinerea de performanţe şcolare;
  • sprijinirea socio-psiho-culturală a elevilor noştri.

 

OBIECTIVE

 

În vederea atingerii scopului său, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:

  • sprijinirea şcolii în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor;
  • sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor elevilor pentru dezvoltarea creativităţii acestora;
  • susţinerea activităţilor cu caracter ştiinţific, social, cultural, sportiv, artistic, desfăşurate de elevi în cadrul şcolii;
  • acordarea de sprijin pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii;
  • acordarea de sprijin financiar şi material elevilor cu dificultăţi financiare;
  • păstrarea şi promovarea legăturilor între elevi, absolvenţi, cadre didactice, părinţi şi autorităţi locale;
  • gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii, donaţii, sponsorizări.