Skip links

Sărbători în Europa

Sărbători în Europa

Grantul acordat de Comisia Europeană este de 28655 EUR

vezi și: Articolul din Monitorul de Cluj

Activități și obiective:

Europa trăiește prin legăturile dintre diferitele regiuni și națiuni. Felul în care sărbătoresc este o expresie a identității culturale, reprezentând, conform modelului aisberg al culturii, doar partea vizibilă a noțiunii de cultură. Astfel, particularitățile sărbătorilor creează un prilej de a face un schimb cultural semnificativ, cultural dar și emoțional.

Punctul de plecare este sărbatoarea comună tuturor partenerilor, Crăciunul, urmând sărbătorile care sunt specifice fiecarei regiuni și oraș în parte, fapt care va avea dublu impact: va genera un sentiment de apartenență culturală locală și de diversitate culturală europeană, dar va crea si un sentiment de experiență umană comună.

Pasul al treilea se concentrează pe sărbătorile naționale – prin documentarea acestora elevii vor conștientiza moștenirea istorică si culturală, legatura cu trecutul național și va crește toleranța la nivel european.

În cele din urmă, vor aborda creativ o sărbătoare europeană, recurgând la elemente comune, urmând să o pună în scenă. În urma discuțiilor dintre elevi, se constată cunoasterea avantajelor dar mai ales a dezavantajelor Uniunii Europene, deci se impune o mai mare aplecare către aspectele pozitive ale acesteia. Acest lucru va fi posibil prin concentrarea și reflectarea asupra valorilor și obiectivelor uniunii, prin activități ce converg într-o sărbătoare europeană.

Beneficiile proiectului vor fi multiple, amintind dezvoltarea școlară și personală într-o rețea de școli europene, dând dimensiunii europene o notă pozitivă. Elevii își dezvoltă competențele pe un fond cultural comun, își îmbogîțesc cunoștințele despre parteneri și regiunile acestora. Pregătirea profesională va canaliza demersul creativ și elevii vor înțelege că sărbătorile s-au schimbat în rând cu societatea însăși, ceea ce dă proiectului o dimensiune interculturală. Sărbătoarea comună va fi o experiență cu puternic impact emoțional ce va ramâne în memoria școlii.