Skip links

Structura organizatorică

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ A  ŞCOLII, AN  ŞCOLAR  2022 – 2023

 

COMPONENŢA  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE

Prof. Monica Laura Ungurean– director

Prof. Birtar Diana – director adjunct

Prof.Mora Anca– profesor coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Prof. Liliana Sava

Prof. Gilda Săvan

Prof.înv. primar Floriţa Tarţa

Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Raţiu Florin Radu, Vaida Ovidiu,Hossu Sergiu Horia

Reprezentant al Primăriei Cluj-Napoca: George Micle

Reprezentanţi ai Asociaţiei Părinţilor:Scortar Lucia,Mone Andreea

Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor:

Secretara consiliului de administraţie: prof. Daniela Chitiul

Reprezentant din partea sindicatuiui: Olar Stelian

 

COMISIA  INTERNĂ  PENTRU  EVALUAREA  ŞI   ASIGURAREA  CALITĂŢII

Prof. Birtar Diana – director adj., conducere operativă

Prof. Edmond Butyka

Prof. pentru învăţământul primar – Pop Daniela

Prof. Pop. G. Daniela

Prof.– Dana Morar reprezentantă din partea sindicatului

Chirilă Magdalena,Tămaș Remus– reprezentanţi din partea Asociaţiei Părinţilor

Reprezentantă a Consiliului Şcolar al Elevilor:Dobra Antonia

Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Mureşan Adrian

 

COMISIA   PENTRU  CURRICULUM

Prof. Sava Liliana – coordonator

Membri –Gilda Săvan

            -Morariu Ioana

            -Morar Dana

            -Deac Daniela

            -Manases Cristina

            -Olar Steliar

             -Tarța Florița

 

Responasabil pt curriculum  la decizia şcolii – Prof. Liliana Sava

 

Subcomisia pentru întocmirea orarului şi suplinirilor: prof. Voichiţa

Baicu,Butyka Edmond, Morari Brîndusa,Barakat Teodora,Pop Daniela

 

Responsabil pentru monitorizare și notare ritmică

Responsabilă Săvan Gilda, Tarța Florița pt înv primar

 

Subcomisia de pretestare Cambridge:

Coordonator:Prof. Hosszu Melinda

Membri: prof. Morar Claudia, prof.Morariu Ioana, prof. Turcitu Mihaela,prof Chelariu Oana, prof. Ruen Anamaria

 

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

Coordonator – Prof. Birtar Diana

Secretară –Liana Vac

Membri: Stănciulescu Luciana,

             Barakat Teodora

            Dolha Alina,

            Bodea Ioan

 

 

COMISIA  PENTRU  PREVENIREA  ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE si DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Prof. Psih. Corpodean Simona – coordonator

Prof. Ancuța Morari – secretară

Membri:

Prof. Ungurean Monica-Laura

Prof.Sava Liliana

Prof.Birtar Diana

Prof. Melinda Hosszu

Pro. Morar Claudia

Prof. Olar Stelian

Prof. Adriana Ştir

Prof.Bostan Dan

Pop G.Daniela

Prof.Cosmuţa Mihaela

Prof. Stir Adriana

Prof. Hui Petronela

Prof.Morar Dana

Prof Manea Cristina

Prof. Manases Cristina

Prof.Mora Anca

Prof.înv. primar: Rusz Victoria

Reprezentant ai Asociaţiei Părinţilor Nedelcu Tatiana

Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor –Dobra Antoniacls aXI-a B

Reprezentatntul  Secţiei III Poliţie – agent principal

 

COMISIA DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ SI PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

Președinte- Prof Ungurean Monica-Laura

Membri din partea angajatorului-Sava Liliana

                                                -Birtar Diana

                                                -Tarta Florita

Membri din partea angajaților- Bobiș Dorina

                                              -Pop Mihaela

                                              -Bodea Ioan

 

COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Responasabil – Barboș Mariana

Membri

– Ungurean Monica-Laura

 -Mora Anca

-Morar Claudia

-Rus Marcel

-Mateiaș Alina

-Pop G. Daniela

COMISIA DE ETICĂ

Consilier de etică :Deac Daniela

Membri:Vac Liana

            Cosmuța Mihaela

             Pop G. Daniela

    Androne Magda

Secretar Socaciu Krisztina

 

COORDONATOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLAREȘCOLARE

Prof. Mora Anca

 

RESPONSABIL CU COMISIA DIRIGINȚILOR

Prof Hossu Melinda

 

RESPONSABILUL CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL-GDPR

Prof Pop Daniela

 

RESPONSABIL CU SERVICIUL PE ȘCOALĂ

Prof.Tivadar Liviu-cl II

Prof. Vac Liana-cl I

 

RESPONSABIL CU ABSENTEISMUL

Prof. Morari Brândușa

 

RESPONSABIL CU EGALITATEA DE ȘANSE ȘI TRATAMENT

Prof înv. primar Strat Flavia

 

COMISIA ANTIBULLYING

Prof Ungurean Monica-Laura-director

Prof. Psih. Corpodean Simona– consilier școlar

Prof.Vaida Iuliana

Prof.Manea Cristina

Prof.Tîrla Felicia

Reprezentantul părinților Fanea Lucian

Reprezentanții elevilor- Corabian Jasmina cls a XII –a C

                          -Dobra Antonia cls a XI-a C

Reprezentantul autorităților locale Vaida Ovidiu

 

RESPONSABIL CU STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ

Prof Știr Adriana

 

COMISIA  PENTRU  MONITORIZAREA SEGREGĂRII ȘCOLARE

Corpodean Simona       -preşedinte

Pop Daniela                  – membru

                                  -responsabil GDPR           

Rus Marcel                   – membru

 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR

 

COMISIA DE ACORDARE A ABONAMENTELOR ŞCOLARE

Teletin Simina-coordonator

Membri: Prof. Înv primar:Cristea Larisa-primar

             Prof. Turcitu Mihaela – gimnaziu

             Prof. Rus Marcel –liceu

             Socaciu Krisztina-secretar sef

 

COMISIA DE ACORDARE   A BURSELOR ŞCOLARE Si RECHIZITELOR SCOLARE

Prof.Hosszu Melinda-coordonator

Membri Prof.Baicu Voichița

            Prof.Manea Cristina

             Prof.Înv primar Barakat Teodora

             Socaciu Krisztina-secretar șef

 

Comisia de acordare a alocaţiilor:

Resposabilă Prof. Bobiș Dorina

                 Prof. Deac Daniela

                 Prof.  Baicu Voichița

                 Prof. Bostan Dan

 Socaciu Krisztina

 

Comisia de coordonare a revistei Millenium

Responsabilă Prof Pascu Virginia

Colaboratori:Manea Cristina,Jurcan Alexandru,Brăileanu Sorin,Mora Anca,

Morar Claudia

 

Comisia pentru acordarea burselor pentru elevii cu CES

Responsabilă Prof sprijin Maier Anca

                          Corpodean Simona

                          Dolha Adriana

                          Socaciu Krisztina

 

Comisia de coordonare a programului guvernamental ”Laptele și cornul”

Responsabilă Socaciu Krisztina

Membri  

                    Uțiu Nistor

                    Rus Rodica

            Cipcigan Ioan

 

Comisia responsabilă cu gestionarea datelor în SIIR

Responsabilă Socaciu Krisztina

Membri  Dolha Adriana

             Bodea Ioan

             Chitiul Daniela

 

Comisia responsabilă cu elaborarea PDI

Președinte Ungurean Monica-Laura

Membri Sava Liliana

             Birtar Diana

 

Comisia de evaluare anuală a cadrelor didactice

Morar Dana

Rus Marcel

Mateaș Alina

 

Consiliul Şcolar al Elevilor: prof. coordonator Cristina Manases

 

Responsabili cu  site-ului şcolii: prof. Daniela Chitiul, prof.Morari Brînduşa, prof.înv.primar Tămăşan Ileana, prof.Tîrla Felicia, Vaida Iuliana

 

Comisia responsabilă cu manualele școlare

-Enache Elena -ciclul primar

-Miclea Marius-ciclul gimnazial

-Știr Adriana-ciclul liceal

 

CONSILIUL  PROFESORAL  AL  ŞCOLII

  • Alcătuit din totalitatea cadrelor didactice
  • Secretara consiliului profesoral: prof. Pașcu Virginia

 

CONSILIUL  CLASEI

  • Alcătuit din totalitatea personalului de predare de la clasa respectivă; preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte

 

COMPARTIMENTUL  DE  SECRETARIAT

    –   Secretara şefă: Krisztina Socaciu

 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL:

  • Contabilă şefă:ec. Dolha Adriana

 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV:

–   Coordonator Administrator patrimoniu: ec.Bodea Ioan