Skip links

Structura organizatorică

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ A  ŞCOLII

AN  ŞCOLAR  2021 – 2022

 

COMPONENŢA  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE

Prof. Monica Laura Ungurean– director

Prof. Birtar Diana – director adjunct

Prof.Mora Anca– profesor coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Prof. Liliana Sava

Prof. Gilda Săvan

Prof.înv. primar Floriţa Tarţa

Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Raţiu Florin Radu, Vaida Ovidiu, Hossu Sergiu Horia

Reprezentant al Primăriei Cluj-Napoca: George Micle

Reprezentanţi ai Asociaţiei Părinţilor:Scortar Lucia, Mone Andreea

Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor: Cuibus Dorin

Secretara consiliului de administraţie: prof. Daniela Chitiul

Reprezentant din partea sindicatuiui: Olar Stelian

 

COMISIA  INTERNĂ  PENTRU  EVALUAREA  ŞI   ASIGURAREA  CALITĂŢII

Prof. Birtar Diana – director adj., conducere operativă

Prof. Edmond Butyka

Prof. pentru învăţământul primar – Pop Daniela

Prof. Pop. G. Daniela

Prof.– Dana Morar reprezentantă din partea sindicatului

Chirilă Magdalena, Tămaș Remus      – reprezentanţi din partea Asociaţiei Părinţilor

Reprezentantă a Consiliului Şcolar al Elevilor:Dobra Antonia

Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Mureşan Adrian

 

COMISIA   PENTRU  CURRICULUM

Prof. Sava Liliana – coordonator

Membrii –Gilda Săvan

            -Morariu Ioana

            -Morar Dana

            -Deac Daniela

            -Manases Cristina

            -Olar Steliar

            -Tarța Florița

 

Responasabil pt curriculum  la decizia şcolii – Prof. Liliana Sava

 

Subcomisia pentru întocmirea orarului şi suplinirilor: prof. Voichiţa

Baicu,Butyka Edmond, Morari Brandusa,Barakat Teodora

 

Responsabil pentru monitorizare și notare ritmică

Responsabilă Săvan Gilda, Tarța Florița pt înv primar

 

Subcomisia de pretestare Cambridge:

Coordonator:Prof. Hosszu Melinda

Membrii: prof. Morar Claudia, prof.Morariu Ioana, prof. Turcitu Mihaela,prof Chelariu Oana

 

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

Coordonator – Prof. Birtar Diana

Secretară –Liana Vac

Membrii: Stănciulescu Luciana,

            Barakat Teodora

            Dolha Alina,

            Bodea Ioan

 COMISIA  PENTRU  PREVENIREA  ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE si DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Prof. Psih. Corpodean Simona – coordonator

Prof. Ancuța Morari – secretară

Membrii:

Prof. Ungurean Monica-Laura

Prof.Sava Liliana

Prof.Birtar Diana

Prof. Melinda Hosszu

Pro. Morar Claudia

Prof. Olar Stelian

Prof. Adriana Ştir

Prof.Bostan Dan

Pop G.Daniela

Prof.Cosmuţa Mihaela

Prof. Stir Adriana

Prof. Hui Petronela

Prof.Morar Dana

Prof Manea Cristina

Prof. Manases Cristina

Prof.Mora Anca

Prof.înv. primar: Stănciulescu Luciana

Reprezentant ai Asociaţiei Părinţilor Nedelcu Tatiana

Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor –Dobra Antoniacls aXI-a B

Reprezentatntul  Secţiei III Poliţie – agent principal

 

COMISIA DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ SI PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

Președinte- Prof Ungurean Monica-Laura

Membrii din partea angajatorului-Sava Liliana

                                             -Birtar Diana

                                             -Tarta Florita

Membrii din partea angajaților- Bobiș Dorina

                                           -Pop Mihaela

                                           -Bodea Ioan

 

COMISIA DE ETICĂ

Consilier de etică :Mora Anca

Membrii:Vac Liana

            Cosmuța Mihaela

            Pop G. Daniela

    Androne Magda

Secretar Socaciu Krisztina

 

COORDONATOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLAREȘCOLARE

Prof. Mora Anca

 

RESPONSABIL CU COMISIA DIRIGINȚILOR

Prof Hossu Melinda

 

RESPONSABILUL CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prof Pop Daniela

 

RESPONSABIL CU GESTIONAREA PROBLEMELOR PRIVIND SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ

Psiholog. Corpodean Simona

 

RESPONSABIL CU SERVICIUL PE ȘCOALĂ

Prof.Tivadar Liviu-cl II

Prof. Vac Liana-cl I

 

RESPONSABIL CU ABSENTEISMUL

Prof. Morari Brândușa

 

RESPONSABIL CU EGALITATEA DE ȘANSE ȘI TRATAMENT

Prof înv. primar Strat Flavia

 

COMISIA ANTIBULLYING

Prof Ungurean Monica-Laura-director

Prof. Psih. Corpodean Simona– consilier școlar

Prof.Stănciulescu Luciana

Prof.Manea Cristina

Prof.Morar Dana

Reprezentantul părinților Fanea Lucian

Reprezentanții elevilor- Corabian Jasmina cls a-XI-a

                        -Dobra Antonia cls a-X-a

Reprezentantul autorităților locale Vaida Ovidiu

 

RESPONSABIL CU STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ

Prof Știr Adriana

 

COMISIA  PENTRU  MONITORIZAREA SEGREGĂRII ȘCOLARE

Corpodean Simona                                         -preşedinte

Pop Daniela                                                   – membru

                                                                                  -responsabil GDPR          

Rus Marcel                                                    – membru

 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR:

 

COMISIA DE ACORDARE A ABONAMENTELOR ŞCOLARE

Teletin Simina-coordonator

Membrii: Prof. Înv primar:Cristea Larisa-primar

             Prof. Turcitu Mihaela – gimnaziu

             Prof. Rus Marcel –liceu

             Socaciu Krisztina-secretar sef

 

COMISIA DE ACORDARE   A BURSELOR ŞCOLARE Si RECHIZITELOR SCOLARE

Prof.Hosszu Melinda-coordonator

Membrii Prof.Baicu Voichița

            Prof.Manea Cristina

            Prof.Înv primar Barakat Teodora

            Socaciu Krisztina-secretar șef

 

Comisia de acordare a alocaţiilor:

Resposabilă Prof. Mora Anca

                 Prof. Pascu Virginia

                 Prof Morari Brândușa

 Socaciu Krisztina

 

Comisia pentru acordarea burselor pentru elevii cu CES

Responsabilă Prof sprijin Alina Mateaș

                        Corpodean Simona

                        Dolha Adriana

                        Socaciu Krisztina

 

Comisia de coordonare a programului guvernamental ”Laptele și cornul”

Responsabilă Socaciu Krisztina

Membrii     

                   Uțiu Nistor

                   Rus Rodica

           Cipcigan Ioan

 

Comisia responsabilă cu gestionarea datelor în SIIR

Responsabilă Socaciu Krisztina

Membri  Dolha Adriana

            Bodea Ioan

            Chitiul Daniela

 

Comisia responsabilă pentru supravegherea și prelucrarea datelor

Președinte Ungurean Monica-Laura

Membri Socaciu Krisztina,Dolha Adriana ,Bodea Ioan,Corpodean Simona, Pop Daniela

 

Comisia responsabilă cu elaborarea PDI

Președinte Ungurean Monica-Laura

Membri Sava Liliana

            Birtar Diana

 

Comisia de evaluare anuală a cadrelor didactice

Morar Dana

Mora Anca

Mateaș Alina

 

Consiliul Şcolar al Elevilor: prof. coordonator Cristina Manases

 

Responsabili cu  site-ului şcolii: prof. Daniela Chitiul, prof.Morari Brînduşa, prof.înv.primar Tămăşan Ileana, prof.Tîrla Felicia, Vaida Iuliana

 

Comisia responsabilă cu manualele școlare

-Popa Ramona-ciclul primar

-Miclea Marius-ciclul gimnazial

-Știr Adriana-ciclul liceal

 

CONSILIUL  PROFESORAL  AL  ŞCOLII

  • Alcătuit din totalitatea cadrelor didactice
  • Secretara consiliului profesoral: prof. Morari Ancuţa

 

CONSILIUL  CLASEI

  • Alcătuit din totalitatea personalului de predare de la clasa respectivă; preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte

 

COMPARTIMENTUL  DE  SECRETARIAT

    –   Secretara şefă: Krisztina Socaciu

 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL:

  • Contabilă şefă: ec. Dolha Adriana

 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV:

–   Coordonator Administrator patrimoniu: ec. Bodea Ioan