Skip links

Clasa pregătitoare 2023-2024

Clasa pregătitoare

2023-2024

-Prezentare clasa pregătitoare 2023-2024 la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” → aici

-Oferta educaţională  an şcolar 2023-2024:  3 clase pregătitoare = 66 locuri

Lista copiilor ADMIȘI în clasa pregătitoare 2023-2024→ aici

Locuri libere

-Ziua porților deschise pentru clasa pregătitoare: sâmbătă 22 aprilie 2023 între orele 10-12

-Perioada de înscriere: 3 – 18 mai 2023

-Programul de completare a cererilor tip de înscriere:

 • luni – joi între orele 8:00 – 18:00
 • vineri între orele 8:00 – 17:00
-Documente necesare la inscriere:
 • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii; sunt suficiente actele unui singur parinte)
 • Certificatul de nastere a copilului, in original si copie
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul)
 • Cererea tip, care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie  validata la unitatea respectiva
 • dosar plic

-Alte documente opționale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

 • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
 • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
 • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
 • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
 • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

 

Criterii specifice pentru înscriere, avizate de  I.S.J. Cluj:

1apropierea de circumscriptia şcolară a domiciliului  elevului
acte doveditoare: buletinul părinţilor
2apropierea de circumscripţia şcolară a domiciliului  bunicilor/rude de gr. III ale elevului
acte doveditoare:
-buletinul bunicilor / rude de gr. III
-dovada de rudenie cu elevul
-declaratie pe proprie raspundere ca elevul este ingrijit de bunici/rude de gradul III dupa programul școlar
3locul de muncă al părinţilor
acte doveditoare: declaraţie pe proprie răspundere şi adeverinţă de la locul de muncă


 

-Străzi arondate Liceului Teoretic “Lucian Blaga”:
–    Albac
–    Alexandru Vaida Voevod   de la nr 79
–    Ana Ipătescu
–    Aleea Băişoara
–    Aleea Băiţa
–    Bălţii
–    Aleea Bizuşa
–    Buşteni
–    Calistrat Hogaş
–    Constantin Brâncoveanu de la nr. 57
–    Crizantemelor
–    Aleea Detunata
–    Gala Galaction
–    George Topârceanu
–    G.W. Hegel
–    Heltai Gaspar
–    Ion Negoiţescu
–    Liviu Rebreanu
–    M. Sadoveanu
–    Aleea Meseş
–    Nicolae Titulescu nr. pare de la 28-38
–    Octavian Fodor
–    Aleea Scărişoara
–    Simion Ştefan
–    Tache Ionescu nr. 70-113
–    Unirii     nr. pare şi 25-29
–    Vasile Lupu
–    Zambilei
–    Smaranda Brăescu

–    Aleea Anemonelor