Skip links

Viziunea, misiunea școlii

VIZIUNEA ŞCOLII

        Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” este o organizaţie şcolară orientată spre excelenţă, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor, calităţi impuse atât de domeniile tradiţionale de studiu – matematica, fizica, informatica, cât şi de competenţele recente ce decurg din procesul de maturizare a şcolii – limbile europene (engleza, franceza). Este un liceu cu o evoluţie ascendentă, modelată de personalităţi puternice care propulsează absolvenţii în centrul vieţii academice şi culturale a Clujului.

 

MISIUNEA ŞCOLII

  • Menţinerea standardelor înalte de exigenţă educaţională probate prin rezultatele excelente la toate examenele naţionale şi orientarea absolvenţilor spre instituţii de învăţământ superior de prestigiu
  • Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale
  • Menţinerea rezultatelor excelente obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare
  • Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări
  • Asigurarea dimensiunii europene a educaţiei, formarea competenţelor cheie / transversale la elevi
 
 

Dezideratul scolii este un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoală incluzivă de nivel european.

VALORI EUROPENE PROMOVATE ÎN ȘCOALĂ

  • Echitate, incluziune, egalitate de șanse
  • Dialogul intercultural
  • Respect pentru diversitate
  • Învățarea pe tot parcursul vieții
  • Multilingvism