Skip links

Clasa pregătitoare 2022-2023

Clasa pregătitoare 2022/2023

 • Criterii specifice pentru înscriere, avizate de  I.S.J. Cluj:
   1apropierea de circumscriptia şcolară a domiciliului  elevului
  acte doveditoare: buletinul părinţilor
   2apropierea de circumscripţia şcolară a domiciliului  bunicilor/rude de gr. III ale elevului
  acte doveditoare:
  -buletinul bunicilor / rude de gr. III
  -dovada de rudenie cu elevul
  -declaratie pe proprie raspundere ca elevul este ingrijit de bunici/rude de gradul III dupa programul școlar
  3locul de muncă al părinţilor
  acte doveditoare: declaraţie pe proprie răspundere şi adeverinţă de la locul de muncă
 

-Aviz de legalitate al ISJ Cluj pentru criteriile specifice

 

 • Străzi arondate Liceului Teoretic “Lucian Blaga”:
  –    Albac
  –    Alexandru Vaida Voevod   de la nr 79
  –    Ana Ipătescu
  –    Aleea Băişoara
  –    Aleea Băiţa
  –    Bălţii
  –    Aleea Bizuşa
  –    Buşteni
  –    Calistrat Hogaş
  –    Constantin Brâncoveanu de la nr. 57
  –    Crizantemelor
  –    Aleea Detunata
  –    Gala Galaction
  –    George Topârceanu
  –    G.W. Hegel
  –    Heltai Gaspar
  –    Ion Negoiţescu
  –    Liviu Rebreanu
  –    M. Sadoveanu
  –    Aleea Meseş
  –    Nicolae Titulescu nr. pare de la 28-38
  –    Octavian Fodor
  –    Aleea Scărişoara
  –    Simion Ştefan
  –    Tache Ionescu nr. 70-113
  –    Unirii     nr. pare şi 25-29
  –    Vasile Lupu
  –    Zambilei
  –    Smaranda Brăescu

 

Documente necesare la înscriere:

 1. Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie  (nu se solicită carțile de identitate de la ambii părinți. Sunt suficiente actele unui singur părinte)
 2. Certificatul de naștere al copilului în original și copie
 3. Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
 4. Cererea tip care se completează pe loc fie la unitate, fie online
 5. Dosar plic

 

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

-Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap

-Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/ plasament familial

-Document care atestă faptul că, respectivul copil este orfan de un părinte

-Document care atesta faptul ca are frați / surori în unitate

-Orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

 

Tel. verde  din cadrul ISJ Cluj:Telefon verde : ISJ Cluj 0800816264 zilnic intre orele 8-16