Skip links

Director adjunct: Prof. Liliana Sava

Dir. Adjunct Prof. Liliana Sava

 

Date personale:

-naţionalitatea: română
-starea civilă: căsătorită

 

 

Studii:

– Studii Aprofundate : “Electrochimie Aplicată”, promoţia 1994 – 1995

Universitatea  „Babeş – Bolyai”, Facultatea de Chimie şi Chimie Industrială,  Cluj –Napoca

– Diplomă de Licenţă: Chimie – Fizică; secţia pedagogică, promoţia 1989 – 1994

Universitatea  „Babeş – Bolyai”, Facultatea de Chimie şi Chimie Industrială,  Cluj –Napoca

– Liceul  „ Andrei Mureşanu” Dej, promoţia 1985 – 1989

Experienţa profesională:

– septembrie 2016, director adjunct al Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca;

– 2016, membră a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional;

– septembrie 2009 – 2016, membră a Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca, responsabila CDŞ, responsabilă cu monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei, notarea ritmică;

– septembrie 2009 – 2016, responsabila  catedrei de ştiinţe a Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

– septembrie 2006 -2009, secretara  Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca;

-septembrie 1998 profesor titular de chimie – fizică la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca.

 

Cursuri de perfecţionare:

2016 „Leadership şi comunicare managerială”;

„Management strategic”;

„Asigurarea eficienţei managementului educaţional în unităţile de învăţământ”

2015 “Personal didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat –promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”

2013 – 2014 Atestat de formare continuă:  „Abilitarea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar”,

Atestat de formare continuă  „Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor”,

2012 Atestat de formare continua – TIC chimie

Atestat de formare continua – „Privim către viitor” – e-Chimie

2011  Certificat Absolvire Curs Mentor

2010  Certificat – Evaluator disciplina chimie Casa Corpului Didactic Cluj – Napoca

2008 Utilizarea calculatorului Siveco Ro

2006-2007  Certificat de acordare a gradului didactic I, M.E.C. Universitatea  „Babeş – Bolyai”, Cluj –Napoca

2006  Consiliere şi orientare (formare pentru diriginţii de liceu) CCD Cluj – Napoca

2005-2006  Certificat – Iniţiere în utilizarea calculatorului CCD

2005 -2006  Managementul Proiectelor Europene; Programul Integrat de Educaţie Permanentă

CCD Cluj – Napoca

2000 Certificat de acordarea gradului didactic II M.E.C. Universitatea  „Babeş – Bolyai”, Cluj –Napoca

2000  „Educaţie integrată” CCD Cluj – Napoca

1998 Titularizare în învăţământ, M.E.C. Inspectoratul Judeţean Cluj – Napoca

1996  Definitivat în învăţământ,  M.E.C. Universitatea  „Babeş – Bolyai”, Cluj –Napoca

 

Activitatea profesională-publicaţii:

2012: Săptamâna ştiinţei şi tehnologiei: “Fii o săptămână profesor de ştiinţe”, lucrarea “Aplicatiile electrochimiei”;

2012 Publicatie-volum aniversar„Stinţa pentru toţi –o bucurie pentru fiecare”, ediţia a X-a, art.”Coroana    lui Arhimede”;

2010 Revista Prochimia: „Demersuri creative în procesul de predare – învăţare” – „Strategii didactice în studiul temei Reacţii redox”;

2008 „Stategii interactive în studiul temei „”Poluarea oraşulul Cluj Napoca” CCD Cluj;

2010 Instruirea interactivă – Eficienţa didactică – Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj;

2009 Conferinţa anuală de diseminare a programului european e Twinning ISJCJ;

Simpozionul Naţional „ Demersuri creative in activitatea de predare învăţare”;

2008 Simpozionul „Stim ce ne înconjoară” Lic. Gh. Sincai Cluj Napoca;

Simpozionul interjudeţean „Auxiliare curriculare şi portofolii ale elevilor” Cluj Napoca;

Simpozionul Preuniversitaria ed. XIX CCD Cluj Napoca.

Abilităţi:

-limba engleză: citit ,vorbit, scris: bine
-cunoştinţe operare calculator
-permis de conducere categ.B

Declaraţie de avere
Declaraţie de interese