Skip links

Proiectul Multilateral Comenius 2013-2015

Proiectul Multilateral Comenius 2013-2015

 

Titlul: MY TOWN – MY LITTLE HOMELAND IN EUROPE

Începând cu anul școlar 2013-2014, școala noastră a devenit instituție parteneră în cadrul Proiectului de Parteneriat Multilateral Comenius, Orașul meu- mica mea patrie in Europa. Proiectul reunește 9 instituții școlare din 8 țări europene: Polonia (Coordonator de Proiect), România, Turcia, Grecia, Franța, Marea Britanie, Spania și Portugalia.

Proiectul va fi implementat  prin intermediul sprijinului  financiar obținut în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii,  iar instituția care intermediază aplicațiile pentru proiecte de acest tip este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.   

Școala  va beneficia  astfel de un grant de 24000 de euro, grant care va facilita  implementarea optimă a activitatilor propuse in cadrul proiectul care se va derula in perioada 2013- 2015. Lansarea oficială a poiectului se va realiza pe 26 septembrie, dată la care se celebrează  în întreaga Europă, Ziua Europeană a Limbilor.  

Scopul principal al proiectului vizează dezvoltarea conștiintei interculturale și lingvistice în rândul elevilor și cadrelor didactice,  a unui model de gândire fundamentat pe importanța relațiilor de tip intercultural. În alegerea temei acestui proiect au fost luate în considerare interesele, nevoile și particularitățile de dezvoltare ale elevilor din ciclul primar, cărora li se adresează activitățile propuse.Activitățile care vor fi demarate  valorifică  cu predilecție învățarea de tip kinestezic, oferidu-le astfel elevilor prilejul să își antreneze toate simțurile.

În acest sens, vom organiza: ateliere de fotografie și film, expoziții de artă și de fotografii, realizarea unui calendar foto, concerte și spectacole, activități centrate pe artă, teatru și limbă, familiarizarea cu legende specifice diferitelor regiuni din Europa, cu momente semnificative din istoria acestor regiuni, degustarea unor produse culinare tradiționale,  activități cu caracter ludic, specifice copiilor din țările partenere, celebrarea unor evenimente comune (Ziua Europeană a limbilor, Zilele Comenius,  Festivalul European etc. )

Totodată, se vor realiza schimburi de experiență între cadrele didactice implicate în proiect, pe parcursul vizitelor de studiu organizate în cadrul instituțiilor școlare gazdă.

Arii tematice
Învățarea despre țări europene
Patrimoniul cultural
Educație artistică, incluzând arte, tehnologii și muzică

Competențe cheie
Comunicarea în limbi străine
Comunicarea în limba maternă
Sensibilizarea și expresia culturală 
A învăța să înveți
Competențe sociale și civice

Așteptările noastre vizavi de implicarea elevilor în acest proiect, vizează în primul rând creșterea motivației și a interesului elevilor față de învățare, promovând totodată  învățarea și în afara mediului școlar, aspecte care își vor aduce aportul la optimizarea calității predării și la crearea unor medii inovatoare de predare și învățare.

Produsele artistice rezultate din aceste activități (fotografii, calendare, filme, CD-uri, DVD-uri), respectiv prezentările multimedia vor îmbogăți și diversifica baza de materiale didactice ale școlilor

Țări partenere:

asdasdasas